یکشنبه: روز امیرالمومنین : تثبیت تمدن های توحیدی حضرت فاطمه ، خنثی کردن توطئه های دشمن ، خانه نشینی حضرت علی23 سال

دوشنبه: روز حسن و حسین : دفاع از تمدن های توحیدی امام حسن با صلح و امام حسین با شهادت

سه شنبه: روز امام سجاد ، باقر ، صادق : تبیین تمدن توحیدی امام سجاد با دعا و امام باقر از دانشگاه علمی

چهارشنبه: روز امام موسی کاظم ، امام رضا ، امام محمد تقی و امام علی النقی : ترویج تمدن توحیدی

پنجشنبه: روز امام حسن عسکری : زمینه سازی در زمان غیبت

جمعه: روز امام زمان : جهانی سازی توحیدی