قابلیت های این نرم افزار :

-مشاهده تمام عنصرهای یافت شده طبیعت

- نمایش اعداد اتمی عناصر

-نمایش نماد شیمیایی عناصر

-نمایش نام کامل عناصر

-نمایش جرم اتمی میانگین

-نمایش آرایش الکترونی عناصر

-نمایش خانواده فلزهای با رنگ مشخص اعم از : ( فلزهای قلیایی ,فلزهای قلیلیی خاکی , فلزهای واسطه )

-نمایش خانواده نافلز های با رنگ مشخص اعم از ( هالوژن ها , گازهای نجیب )

نمایش شبه فلزات با رنگ مشخص

-نمایش شکل عناصر

نمایش گروه F عناصر واسطه داخلی لانتانیم و آکتینیم

و ....

برای دریافت جدول تناوبی حرفه ای لینک زیر را دانلود کنید:

 


 برای دریافت جدول تناوبی معمولی لینک زیر را دانلود کنید:


     

 لطفا نظر دهید:mail